Zver

Ak chcete mať nebezpečného psa, musíte zložiť psychologický test a nemáte záznam v registri trestov

Pin
Send
Share
Send
Send


Potenciálne nebezpečné plemená sú:

    • Byť plnoletý (prezentácia fotokópie D.N.I.)
    • Neuvádzajte trestné záznamy, pokiaľ ide o niektoré prípady, ako sú trestné činy proti majetku, morálka, sexuálna sloboda, vražda. Aby ste to dokázali, musíte priložiť osvedčenie pre zločincov získané v registri trestov a čestné prehlásenie, že tento zákon nebol sankcionovaný.
    • Majú fyzickú a psychickú spôsobilosť vlastniť jedno z týchto zvierat. Osvedčenie sa získa v ktoromkoľvek stredisku lekárskej prehliadky, napríklad v strediskách na obnovenie vodičského preukazu alebo zbrojného povolenia.
    • Dôkaz o tom, že ste podpísali poistenie občianskoprávnej zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v hodnote 120 000 EUR.

Po získaní všetkých týchto povolení nám mestská rada udelí LICENCIU, ŽE MÁ POTENCIÁLNE NEBEZPEČNÉ PSY. Táto licencia sa musí obnovovať každých 5 rokov.

Musíme zaregistrovať potenciálne nebezpečné psy v registri vytvorenom na tento účel „Mestský register potenciálne nebezpečných psov“, ktorý nám poskytne osvedčenie, ktoré je v ňom zaregistrované. Na registráciu musíte mať identifikačný mikročip a veterinárne osvedčenie preukazujúce, že ste v dobrom zdravotnom stave, a toto osvedčenie musíte každoročne obnovovať (môže sa to urobiť po konzultácii).

čo bezpečnostné opatrenia Mali by sme mať, ak máme potenciálne nebezpečných psov?

1. Kópiu administratívnej licencie a registráciu potenciálne nebezpečných psov musíme zverejňovať na verejných miestach.

2. Používanie papule bude povinné na verejných miestach. Rovnako ako použitie vodítka alebo reťaze kratšej ako 2 metre, ktoré nie sú roztiahnuteľné a nemôžu prepravovať viac ako jedného psa tohto typu na osobu.

3. Potenciálne nebezpečné zvieratá nachádzajúce sa na pozemkoch, chatách, terasách, terasách a podobne sa musia zviazať, pokiaľ nemajú vhodné bezpečnostné opatrenia, pokiaľ ide o výšku, ohradu a povrch, ktoré chránia ľudí alebo zvieratá. Nech sa priblížia.

4. Chovatelia týchto zvierat musia mať vždy potrebné bezpečnostné podmienky na držanie týchto zvierat.

5. Vyradenie alebo strata potenciálne nebezpečného psa musí majiteľ oznámiť osobe zodpovednej za obecný register potenciálne nebezpečných psov do 48 hodín od zistenia týchto skutočností.

Súvisiace správy

Vyhláška 42/2008 z 12. februára, ktorou sa upravuje držba potenciálne nebezpečných zvierat v Andalúzii Stanovuje súbor požiadaviek, aby mohla mať plechovka týchto charakteristík. Jedným z nich nie je odsúdenie za trestný čin zranenia alebo mučenia.

Na získanie preukazu potenciálne nebezpečnej držby psa musí zainteresovaná osoba preukázať:

1) neboli odsúdení za zločiny vraždenia, zranenia, mučenia, proti slobode alebo proti morálnej integrite, sexuálnej slobode a verejnému zdraviu, združovaniu s ozbrojenými gangmi alebo nezákonnému obchodovaniu s drogami, ako aj proti tomu, aby neboli súdnym rozhodnutím zbavené práva držať potenciálne nebezpečné zvieratá.

2) Za posledné tri roky nebol sankcionovaný za závažné alebo veľmi závažné porušenie ktorejkoľvek z doplnkových sankcií ustanovených v článku 13 ods. 3 zákona 50/1999 z 23. decembra, medzi ktoré patrí konfiškácia, konfiškácia, sterilizácia alebo utratenie potenciálne nebezpečných zvierat.

3) Majú fyzickú kapacitu a psychickú zdatnosťGica na držanie potenciálne nebezpečných zvierat.

4) V prípade, že je preukaz držiteľom potenciálne nebezpečných psov, absolvovanie špecifického kurzu základného výcviku potenciálne nebezpečných psov, organizovaných Úradom veterinárnych lekárov alebo Združením na ochranu zvierat alebo Federáciou alebo Združením šľachtenia a výcviku psov, riadne uznaných a vyučovaných akreditovanými školiteľmi.

5) Uzavretie poistenia občianskoprávnej zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví tretím osobám, spôsobených potenciálne nebezpečnými zvieratami, s poistným krytím najmenej sto sedemdesiatpäť tisíc eur (175 000 EUR).

Správna licencia na držanie potenciálne nebezpečných zvierat bude mať dobu platnosti päť rokov od dátumu vydania a môže byť na žiadosť zainteresovanej osoby obnovená príslušným obecným orgánom pred jeho ukončením na ďalšie rovnaké obdobia. doba trvania. Licencia bude neplatná v okamihu, keď držiteľ prestane spĺňať všetky požiadavky stanovené v časti na jej získanie.

Rekreačné miesto pre deti

Potenciálne nebezpeční psi sa môžu pohybovať na verejných komunikáciách a na miestach a priestoroch určených pre širokú verejnosť, ale nie na miestach voľného času a rekreácie pre neplnoleté osoby. Osoba, ktorá riadi a riadi potenciálne nebezpečné psy na verejných cestách, musí mať viac ako osemnásť rokov a bude musieť mať pri sebe administratívnu licenciu, ktorá mu umožní držať potenciálne nebezpečné zvieratá, a autonómny doklad identifikácie a registrácie zvieraťa ako potenciálne nebezpečného psa.

Na verejných cestách a na miestach a priestoroch určených pre širokú verejnosť, Potenciálne nebezpeční psi musia nosiť papuľa vhodnú pre svoj dôvoda musia byť vedené a kontrolované neroztiahnuteľnou a nerozbitnou reťazou alebo vodítkom s maximálnou dĺžkou 1 meter a vhodné na to, aby zvieraťu vždy dominovali. Nikto nesmie súčasne prepravovať a viesť viac ako jedného potenciálne nebezpečného psa. Stratu alebo odcudzenie zvieraťa musí nahlásiť jeho majiteľ, a to najviac do dvadsiatich štyroch hodín po tom, čo sa dozvie o skutočnostiach.

Požiadavky na PPP

1. Administratívna licencia

Je potrebné sa obrátiť na mestskú radnicu, aby ste získali špeciálny preukaz pre psa. Požiadavky sú: byť plnoletý, chýba mu záznam v trestnom registri, osvedčenie o psychologickej spôsobilosti a osvedčenie o poistení zodpovednosti za škodu.

2. Remienok a papuľa

V rámci rôznych noriem nachádzame nariadenia o remienok a papuľa, Pri chôdzi musí pes týchto charakteristík ísť vždy s popruhom a papulou, Pás navyše nemôže byť nikto, musí to byť krátky bez prekročenia dva metre.

Pokiaľ ide o ňufákmôžu vyvolávať pochybnosti pretože tiež existujú ohlávky že ľudia často robia chyby s náhubkami. papuľa viac odporúčané je to výbavička novorodenca, berúc do úvahy to nie je príliš tesné, Ktoré nech ti dobre dýchať a čo pes je čo najpohodlnejší, Aby si pes zvykol na papuľa, od šteňa môžete s ním začať hrať s papulou v ruke a dať mu malé kúsky jedla, s ktorými sa môžete spojiť dobré skúsenosti.

3. Mikročip a vakcíny za deň

Okrem toho musia byť PPP identifikované pomocou mikročipu a mať aktualizovanú vakcinačnú kartu.

Okrem všetkých týchto komplimentov musí byť pes vyvážený, najdôležitejšou vecou je vzdelávanie Čo dáme psovi? Odporúča sa, keď je pes a mláďa, a to do 2 mesiacov, to je s matkou a šteniatkami. Po uplynutí dvoch mesiacov, od 2 do 4 mesiacov, vstúpime do obdobia socializácie. Toto obdobie je najdôležitejšie a musíme sa o to pokúsiť mať pozitívne skúsenosti aby pes rástol v dobrom stave.

Stručne povedané, ak sa rozhodneme, že pes bude klasifikovaný ako potenciálne nebezpečný pes, musíme mať na pamäti všetky požiadavky a nariadenia čo tam je a predovšetkým vzdelávať pozitívne Na naše domáce zviera.

165 komentárov

Nemám psa, ale chcem mať PPP licenciu, aby som mohol vziať psov na prechádzku a v prípade, že ho jedného privítam.
V poistení musíte uviesť psa, alebo si ho môžem najať všeobecne?

Ahoj M Angels. Odporúčame vám postupovať podľa krokov, ktoré uvádzame v bode 4 článku pri prijímaní potenciálne nebezpečných pravidiel týkajúcich sa psov: https://blog.terranea.es/pasos-para-obtener-licencia-ppp##Pasospara_contratar_la_poliza_de_perro_potencialmente_peligroso

Dobré popoludnie, dúfam, že ste veľmi dobre ... mám situáciu, ktorá ma trochu znepokojuje ... v dome vedľa domu prišla rodina obsadiť a oni majú dieťa, videli sme ho, ako lezie na plot, máme jednoročného býčieho teriéra veľmi nešťastný. Už sme vás upozornili, že máme nebezpečného psa, ak im pes zle zaobchádza, pretože niektorý z nich prechádza na náš dvor, mohli by sme mať právne problémy?… Máme poistenie psa PPP

Dobrý deň, dobré popoludnie. Na jednu otázku môžem dostať licenciu ppp na ktorejkoľvek radnici alebo je zvyčajne potrebné, v ktorej ste zaregistrovaní ... vďaka

Ahoj Yailin,
V zásade by ste mali byť vždy registrovaní tam, kde bývate pravidelne, či už máte psa alebo nie. Odporúčame, aby ste sa obrátili na svoju mestskú radnicu, kde spracujú vašu licenciu PPP a tam potvrdia postup, ktorý sa má dodržať.
pozdravy

Dobré ráno, je možné licenciu obnoviť pokutou (za to, že nemáte ňufák) bez zaplatenia, alebo budem mať problémy?

Ahoj Pedro,
Závisí to od mestskej rady, v ktorej ste zaregistrovaní, pretože každá obec má svoje osobitné nariadenia. Pre väčšiu bezpečnosť vám odporúčame poradiť sa s vašimi.
pozdravy

Čo tým myslíš s nižším pokrytím?
Premýšľal som o adopcii pit bull, nemám problém s požiadavkami, ale poistenie, môžete platiť kúsok po kúsku alebo ako to funguje? Ďakujem

Dobrý deň! Ak je uvedené „žiadne nižšie poistné krytie“, znamená to, že vaše poistenie nemôže pokrývať menej ako to, čo hovorí zákon. Pokiaľ ide o poistenie, nemáme možnosť ho rozdeliť. Sú skutočne lacné a túto možnosť nemáme. Odporúčame vám pozrieť sa na našu webovú stránku (https://www.terranea.es/seguros-para-perros.aspx) a pozrieť si ceny. Uvidíte, že sú veľmi prístupné. Zdravím!

Áno, viem, že sú lacné, ale na čo som hovoril, bolo to, že ak to stojí 12 000 eur, ak si pri adopcii psa s PPP musíte dať celú sumu? Alebo už máte poistenie platiace sumu X ročne, až kým nedosiahnete číslo? Ďakujem

Poistenie, musíte to urobiť s týmto poistením. Neznamená to, že ste si ich uložili, ale že musíte zabezpečiť poistenie, ktoré pokryje tieto výdavky v prípade, že váš pes bolí tretiu osobu.
Zdravím!

Dobrý deň! Ak si nebudem adoptovať psa PPP, ale chcem získať licenciu, ktorá bude súčasťou útulku pre zvieratá, musím platiť poistenie? Bolo by absurdné to robiť, ale vyvoláva to otázky.

Ahoj dobre Moja otázka znie: Musím obnoviť držiteľskú licenciu PPP. Teraz žijem v Alcorcon (Madrid) a môj pes je tu zaregistrovaný. Otázka znie: Môžem požiadať o licenciu na Mestskom zastupiteľstve v Madride, kde má byť zadarmo, aby bol môj pes zaregistrovaný v spoločnosti Alcorcon? Hovorím to preto, že podľa stránky Ayunt. V Madride je preukaz zameraný na obyvateľov mesta Madrid a na tých, ktorí sa chystajú na prechádzky so psami týchto charakteristík. To znamená, že ak som v spoločnosti Alcorcon a zástupca ma požiada o dokumentáciu, medzi touto licenciou by sa niečo stalo, ak by bola vydaná mestskou radou v Madride?
Dúfam, že sa mi podarilo vysvetliť. To všetko preto, že v spoločnosti Alcorcon sú náklady na obnovenie licencie PASS.
Ďakujem veľmi pekne

Dobrý deň! Som Argentína a chcem sa natrvalo presťahovať do Madridu a mám argentínskeho psa, viete, aké kroky treba podniknúť, keď chcem prijať PPP v zahraničí? Platí osvedčenie a veterinárne osvedčenie vydané v mojej krajine? Samozrejme, vďaka!

Dobrý deň! Mám dvojmesačné šteniatko a čoskoro začnem s papierovaním. Je to modrý býk a už sa pozerám na poistné ceny. Koľko by to stálo bez toho, aby som prevyšoval?
Vďaka!

Dobré ráno
Môžete si vypočítať cenu svojho poistenia a vidieť všetky dostupné poistné krytie prostredníctvom našej webovej stránky https://www.terranea.es/seguros-para-perros.aspx, alebo nám môžete zavolať na čísle 916403001 a naši osobný poradcovia vás informujú o Všetky možnosti. Zdravím!

Mám dve PPP prijaté vo veku od 7 do 10 rokov. Musím získať dve licencie, ako požaduje moja mestská rada? Čo znamená zaplatiť dve až 100 EUR? Alebo s jedným môžeš mať viac ako jedného psa, ako by to bolo logické?

Ahoj Abel
Závisí to od každej radnice. Ak požadujú dve rôzne licencie alebo jednu licenciu, do ktorej sú zahrnutí obaja psi, každá miestna správa to zavedie

O inšpekcii, ktorú musí úradník mesta vykonať vo vašej domácnosti, sa hovorí len málo, aby sa overilo, či je všetko v poriadku a či je vhodné, aby malo zviera s týmito vlastnosťami.
Čítal som to na mojej stránke radnice alebo na žiadnej webovej stránke, a keď mi dievča, ktoré ma navštívilo, povedalo, že by mali ísť do môjho domu na kontrolu, bol som veľmi prekvapený.
Nehovoriac o tom, že na stránke mestského úradu sa hovorí, že vyriešenie procesu trvá 3 až 4 mesiace, a už idem na desiaty mesiac a ešte som ho nerozhodol, hovorím s radnicou, hovoria mi, že všetko je v poriadku , ktorý mi pošle úradnú licenciu, a nič. To znamenalo, že v nasledujúcom meste mi bola uložená pokuta, pretože jedného dňa sme šli na prechádzku so psom, polícia, ktorá nás požiadala o doklady, nám povedala, že máme iba dočasnú licenciu, ktorej platnosť vyprší po 3 mesiacoch jej žiadosti, a 200 € pokuta, ktorú sme zaplatili.
Existujú absurdné zákony a jeden z nich znamená, že pes, ktorý plemeno plní alebo spĺňa určité vlastnosti, sa nazýva PPP a musí venovať osobitnú pozornosť.

Veľmi dobrý článok, ak potrebujete viac informácií o potenciálne nebezpečných psoch

Dobrý deň. Môj pes je už dospelý. A dostávam všetku presnú dokumentáciu. Keď som si vzal svojho psa, zobrali sme všetky papiere, dokonca aj v mene môjho bývalého partnera. Ale psa ignoroval. Ako to môžem urobiť, aby pes dostal moje meno a aby sa nikde nepočítal, ako je jeho pes?

Ahoj, adoptoval som amerického Stanforda a neviem, kde začať s papierovaním. Rada mi povedala, že musím predať, že nerobím nič, čo by som mala začať. Viem, že potrebujem poistenie zodpovednosti a licenciu, ale neviem, čo robiť ako prvé, mám problémy

Ahoj Rachel!
Najlepšie je, keď si prečítate článok a pozeráte video. Tam všetko vysvetľujeme.
Zdravím!

Dobrý deň,
Chcel by som vedieť, aká je kvalita života PPP v Španielsku. So všetkým tlamom a krátkym remienkom.

Koncom novembra sa presťahujem z Mexika do Barcelony. Chcem si vziať svojich dvoch psov, jedným je PPP. Tu v Mexiku (krajina tretieho sveta) nemáme také zákony pre šteniatka pitbull. Licenciu PPP som už preskúmal v Barcelone a tak ďalej. Viem, že to musím spracovať, ale neviem, či by som to mal spracovať pred príchodom, alebo to dokážem urobiť.

Viac ako čokoľvek, moja otázka pre vás znie, aká je skutočne kvalita života PPP s takým zákonom?
Pýtam sa, pretože nás veľmi znepokojuje, že napríklad môj pes miluje beh so všetkým svojím želaním v parku a prenasleduje gule a hračky.
Môžu PPP v Španielsku / Barcelone alebo mať určený priestor na to, aby bežali zadarmo a bez tlamy? V priestoroch pre psov môžete chodiť bez tlamy a bez vodítka?
Veľmi nás trápi zbaviť sa slobody, s akou teraz žije, tu v Mexiku.

Ahoj Rachel, práve som začal s papierovaním a „adoptoval“ malého psa od ochrancu a žiadajú ma o licenciu PPP, ale nemôžem to vziať, prvá vec, ktorú som urobil, je vloženie anti-besnoty, čipu a pasu (všetko x 70) €) s číslom čipu som uzavrel poistenie online v Terranea (39 €), v piatok mám lekárske uznanie (ďalších 30 €)
Potom musíte ísť na radnicu a požiadať o sadzbu 790, kód 006, ísť do banky a zaplatiť sumu (3,74 EUR) s účtenkou, vrátiť sa na radnicu a dať vám záznam v registri trestov, požiadať o list, ktorý vyplní žiadosť o licenciu vyplníte ho a papier, na ktorom sa má zviera zdržiavať, doručíte všetky predchádzajúce doklady a čakáte na oznámenie, aby ste mohli ísť na preukaz, potom máte 15 dní na to, aby ste ho zahrnuli do sčítania (30,05 EUR) ... no tak ... utrácajte za všetky miesta, ale dobre, všetko je pre naše malé vlasy❤, ak potrebujete niečo, čo som tiež z Alicante

Dobrý deň, chcel by som, aby ste mi pomohli. Mám 1 rok a pol amerického Stanfordu, môj problém je v tom, že žijem v meste Girona a radnica necenzuruje viac ako 3 psy v tom istom dome a obávam sa 3 a spolu so štyrmi. Sterilizovali sme bezpečnú vakcinovanú kravu, ktorá je očkovaná 300 000, môj manžel je spôsobilý mať ju a iba za to, že sa zaregistrovala 3, pretože už je 6 mesiacov bez toho, aby šliapala na ulicu. MÁ OTÁZKA JE TAKÉKOĽVEK STRÁNKA, KDE JE POTREBNÉ VYTVÁRAŤ BEZ ŽIVOTU „Žijeme v dome a NAJVÄČŠÍCH POZEMNÝCH A HRAČNÝCH SPOLOČNOSTÍ NEZABUDŇUJEME, ŽE by sme chceli, aby ste si užili, že život zostane mimo domov.

Psi musia byť registrovaní v mieste bydliska. Ak vám miestne právne predpisy nedovoľujú mať doma viac ako jedno domáce zviera, nemôžete mať viac.
Pozdravy.

Ahoj, adoptoval som 5-mesačné šteniatko v mestskej chovateľskej stanici viac ako týždeň a v denníku psov boli pitbulmi, ktorí mimochodom nie sú mestizo medzi kanárskou korisťou a skicami podľa môjho veterinárneho lekára a mestskej chovateľskej stanice Nechcú mi ho dať, kým nebudem mať licenciu v mojom vlastníctve a už som nevykonal všetky doklady a nepredložil som to chovateľskej stanici so všetkým zapečateným a zaplateným. Je normálne, že mi nedávajú šteniatko, ktoré by som si mal nárokovať. Ďakujem

Áno, je to obvyklé. Ak je pes považovaný za potenciálne nebezpečný, môže vyžadovať povolenie na jeho doručenie.
Pozdravy.

Aby ste ho mohli dostať z úkrytu, musíte požiadať mestský úrad o písomné povolenie, čo som musel urobiť

Dobre, pochybujem, chcel by som legalizovať situáciu môjho psa ppp, ale toto je už dospelý pes a neviem, ako to urobiť, pretože nežijem v meste, v ktorom som registrovaný, tieto postupy sa vykonávajú v mieste, kde ste registrovaný alebo kde žijete. so psom? Je problém so psom ako dospelým? Očakávam vašu odpoveď, som stratený a obávam sa, že ako dospelý mi budú uložené pokuty alebo niečo podobné, vďaka.

Nebudete mať pokutu za nápravu situácie. Naopak Týmto sa ubezpečíte, že vás z tohto dôvodu už nemôžu sankcionovať. Je dôležité, aby ste sa skutočne zaregistrovali v mieste svojho bydliska. Odtiaľ postupujte podľa krokov v článku.

Ahoj, ako sa máš? Presťahoval som sa do domu môjho priateľa a kúpili sme si psa? Stále mám v ňom zaregistrovaný svoj byt, aby som získal licenciu a aby som opustil svojho psa, musím sa zaregistrovať v dome môjho partnera. Gracaisssss

Dobrý deň! V zásade by ste mali byť vždy registrovaní tam, kde bývate pravidelne, či už máte psa alebo nie. Aby ste sa uistili, že by ste mali ísť na svoju mestskú radnicu, kde spracujú vašu licenciu PPP a potvrdia postup, ktorý sa má dodržiavať.

Dobrý deň, dobré popoludnie, chcel som vedieť, či je z môjho poistenia terranea, môžem požiadať o licenciu na ppp vďaka

Dobré ráno
Povolenie, ako je uvedené v článku, sa vyžaduje na mestskej rade. Nie je možné vykonať postup z poisťovacieho maklérstva.
Pozdrav.

Na mojej radnici mi hovoria, že potrebujem licenciu pre každého psa, je to tak? Pochopil som, že ide o jedinú licenciu a potom všetkých psov zaregistrovaných v registri.
Buď si vezmem článok na základe toho, alebo si vyžiadam licenciu pre každý z nich.

Ahoj Javi,
Licencia je jedinečná bez ohľadu na to, aké psy máte. Existujú dokonca aj ľudia, ktorí čerpajú dovolenku a nemajú psa. Musí chodiť so psom príbuzného alebo priateľa.
Samostatne sa vykonáva registrácia každého zvieraťa v registri.
Požiadajte mestskú radu, aby uviedla, kde je to uvedené v právnych predpisoch, pretože v kráľovskom dekréte 287/2002 z 22. marca a zákone 50/1999 z 23. decembra sa to nezaznamenáva.
Koniec koncov, je to vodičský preukaz. Pre každé kúpené vozidlo nemusíte mať preukaz, ale môžete použiť všetky autá, ktoré zodpovedajú charakteristikám vodičského preukazu.
Dúfame, že sme vyriešili vaše pochybnosti.
Zdravím!

Dobre, mám amerického stafordšírskeho teriéra a má 3 mesiace, stále nemám doklady ani poistenie, ale chcem robiť všetko, moja otázka je povinná od prvého dňa alebo do 6 mesiacov, máte maržu?
Počul som, že do 6 mesiacov nie je povinné mať doklady alebo povolenie, viete, či je to tak? Pochádzam z Murcie
Vopred ďakujem

Ahoj Mª del Mar
To záleží na vašej radnici. Každá obec má svoje osobitné nariadenia. Mali by vás informovať.

Dobre ďakujem

Ahoj, ja som Španiel a sťahujem sa na Mallorku zo zahraničia s mojím bulteriérom. Chcel som vedieť, či je katalogizovaný ako PPP, pretože nie je na zozname, ale spĺňa niekoľko charakteristík PPP. Chcel som tiež vedieť, čo sa stane, keď v tom čase vstúpim na španielske územie a ešte nemám licenciu, ak sa niečo stane.
Ďakujem veľmi pekne
pozdravy

Ahoj Cristina!
Bolo by vhodné porozprávať sa s mestskou radou, kde sa chystáte psa cenzurovať. Mysli na to, že vzhľadom na vlastnosti prílohy k zákonu, ak je v súlade s väčšinou funkcií, ktoré vystavuje, bude váš pes považovaný za potenciálne nebezpečný, a preto budete musieť uzavrieť povinnú licenciu. Takže, aby ste nemali problémy, zavolajte na mestskú radu a nechajte všetko vyčistiť. Koniec koncov, sú to práve oni, ktorí interpretujú zákon v danej lokalite a tí, ktorí udeľujú licencie, a určite vám povedia, či to považujú za potenciálne nebezpečné alebo nie. Dúfame, že sme vám pomohli. Zdravím!

Dobrý deň, mám pitbul takmer rok, ale je v inej krajine a chcem ho sem priniesť. Musím dostať licenciu a poistenie atď. Teraz alebo po podaní.
Vďaka pozdravu.

Ľutujeme, že vás o tom nemôžeme informovať, pretože údaje nepoznáme. Mali by ste sa poradiť s mestskou radou, či poskytujú licenciu a poistenie, o ktorých vás môžu informovať. Zdravím!

Dobre, som v pohode, spýtam sa, ďakujem veľmi pekne

Dobrý deň, je možné všetky tieto postupy vykonať, ak ešte nemám svoje doklady o pobyte v Španielsku? Myslím, že nie preto, že žiadajú o ID, ale chcem vedieť, či existuje nejaký spôsob, ako to urobiť.

Nie, svoju dokumentáciu musíte mať v poriadku. Zdravím!

Dobrý deň, chcel som sa opýtať, chcel som si kúpiť psa, je býčí teriér krížený s americkým štandardom, ktorý by som potreboval preukaz? Je to 75% býčí teriér

Áno, prechody s potenciálne nebezpečnými psami tiež vyžadujú licenciu. Zdravím!

ahoj
Mám 7 rokov zamestnancov a požiadal som o obnovenie držby nebezpečných zvierat, ktoré predložia príslušnú dokumentáciu na radnici. Aj keď je všetko v poriadku, bol som zamietnutý, pretože nie som zaregistrovaný. Dôvod, prečo nie som zaregistrovaný, je ten, že žijem v zahraničí, ale často prichádzam do Španielska a keď prídem, rád chodím so psom. Pes je v dome mojej matky, na radnici, kde som požiadal o preukaz. Nemá licenciu, pretože ho neberie na prechádzku, pretože má farmu, kde pes trávi väčšinu času. Čo kryje mestská rada, aby mi odmietla licenciu?

Dobre, mám pochybnosti, dúfam, že to dokážete vyriešiť ... Mám pit bull, vec je, že ma vzali bez licencie a potrestali ma ... niekoľkokrát za to, aby mi urobili licenciu, a ak áno, čo mám robiť? Vopred ďakujem

Dobré ráno Cris
Naopak, nie je problém. Stále máte povinnosť mať licenciu a administratíva vás bude pri vydávaní požadovať rovnaké požiadavky ako ktorýkoľvek iný občan.

ahoj dobre, mám štvormesačnú pit bull a chcel by som vedieť, či keď vložím čip, polícia príde do môjho domu, aby ho navštívila?
ďakujem

Nie, nejde o obvyklý postup. Normálne je, že to neurobia, ale môžu požadovať dokumentáciu psa kedykoľvek na vykonanie kontroly. Najmä ak musíte získať licenciu PPP. Pozdrav.

Už som doručil všetky príslušné doklady na licenciu ppp a zaplatil som poplatok mestskej rade a musím počkať 2 týždne. Ak chcem dostať svoju otázku, môžem si ju nechať počkať, kým čakám na licenciu, alebo mi budú uložené pokuty.
Ďakujem

Ahoj Jessica
Na položenú otázku neexistuje žiadna presná odpoveď. Ak máte nejaký dôkaz o tom, že vaša licencia je v procese a že bude udelená, v zásade by to nemal byť problém. Ale vždy bude záležať na vašej mestskej rade a konkrétnych miestnych predpisoch, ktoré dodržiavajú o psoch považovaných za PPP. Ak nemáte žiadny dôkaz, pravdepodobne riskujete možnú pokutu. Odporúčame vám poradiť sa so správou vašej obce, aby ste objasnili pochybnosti a predišli tak možným problémom.

Po doručení všetkej dokumentácie vidím, že musíme počkať dva týždne, čakám takmer 3 týždne, moja otázka je, či vás volajú, aby ste si to hľadali, poslali vám ju alebo ako sa predmet uberá, je to vo väčšine miest, kde som to prezentoval.

Hello !! Licencia mi trvala 7 mesiacov. Pretože osoba, ktorá ho nosila na radnici, bola na dovolenke a nikto iný nebol zodpovedný za vedenie papierovania. Vždy som mal kópiu všetkých dokladov, ktoré som vydal, na radnici, pre prípad, že by ma zastavili a nikdy som nemal problém, keď bolo všetko v poriadku a spracované. Patrím na Kanárske ostrovy, neviem, či budú rovnaké na všetkých ostatných miestach.

V provincii Burgos tieto zapečatené papiere postačujú, pretože licencia PPP ako taká neexistuje.

Dobrý deň, mám nemeckého ovčiaka a oni mi hovoria, že podľa ich vlastností to môže byť ppp alebo nie. V grafoch popularity sa však nemecký pastier nikde neobjaví. Nemá to zvláštnosť, ale poistenie domácnosti mi hovorí, že ak máte pochybnosti o tom, či sa to robí samostatne. Neviem, či ma chcú získať viac peňazí, alebo či je to pravda. Môže sa niečo stať a že sa držia svojich charakteristík a nechajú nás ležať v momente pravdy? Ďakujem

Dobré ráno, Jessica. Otázka, či sa pes považuje za PPP, je ťažkopádna. Pretože v závislosti od obce sa môže líšiť. Prípad nemeckého pastiera je tiež zvedavý, pretože sa vo väčšine zoznamov nepovažuje za PPP (nejde o svalovú rasu ani o zvlášť silnú čeľusť). I keď je pravda, že je to štatisticky jeden z najviac zlovestných zaznamenaných rás.
Preto je vhodné vedieť, čo poistenie domácnosti kryje z hľadiska občianskoprávnej zodpovednosti a ako sa váš pes posudzuje vo vašej bydlisku. Pretože všetko poistenie domácnosti sa nevzťahuje na to isté. Dôvod, prečo je niekedy lepšie zabezpečiť osobitné poistenie, a to buď iba od R.C., alebo využiť a zabezpečiť kombinované poistenie, ktoré zahŕňa veterinárnu službu (využiť zľavy na ošetrenie a zabezpečiť dobrý stav nášho domáceho maznáčika).

Dobré ráno Trvalo mi viac ako mesiac, kým som sa pripravil, a ja dokonca čakám, až k dostane papier, aby ho mal v ruke ... v mojom prípade mi povedali, že ak nosíte overenú kópiu, ktorá sa práve spracováva, nebude problém s pozdravom

Mám Dobermanna. Nie je to nebezpečné plemeno (ani na štátnej úrovni, ani v mojej komunite, Navarra). Je pravda, že niektoré obce ho zahŕňajú ako také. Rozhodnutie v prospech vlastníka, ktorý nemal licenciu PPP v Navarre, mu preukázalo pravdu, pretože nie je zodpovednosťou mestskej rady rozhodnúť, či je PPP alebo nie (hoci podľa všetkých pripomienok, ktoré som čítal, sa zdá, že sa predpokladá, že je, a očividne to tak nie je, oko) a preto, že porušuje zásadu právnej istoty, pretože určitý druh psov by mohol byť považovaný mestským zastupiteľstvom za nebezpečný a nie, čo by sa odvodzovalo, hovorí magistrát vo vete, v ktorej držiteľovi zvieraťa, ktoré cestuje beztrestne v mestskom termíne, môže byť udelená sankcia za nedostatok licencie, ak prekročí svoje limity. Napriek tomu stále neviem, čo robiť, keď cestujem do komunity, kde je môj pes považovaný za nebezpečný, keď tam, kde žijem, nie je ... Mám licenciu, ktorú nepotrebujem tam, kde žijem, aby som mohol cestovať do inej komunity, iba ak stráviť pár dní? Nevadilo by mi zaplatenie licencie, ak by som sa tým vyhýbala problémom, ale stále je to sakolas, ktorý využíva skutočnosť, že kráľovský dekrét je veľmi nejednoznačný ... Musel by som si ho vziať aj pre seba a pre ostatných 4 členov rodiny, ktorí tiež chodia s požehnanými pes ...

Ahoj Mauricio
Máte úplnú pravdu, že súčasné nariadenia, pokiaľ ide o zvieratá, úplne chýbajú. Základným problémom je to, že v zásade je v kompetencii autonómnych spoločenstiev hospodárska súťaž. A to zase mnohé z týchto regiónov „preniesli“ takúto konkurenciu na obce. Takže v prípadoch, ako je ten, ktorý vyvolávate, existuje znepokojujúca medzera. Veta, na ktorú odkazujete, sa týka iba zvýraznenia tohto problému. Pravda je však taká, že v tom, čo sa psy, ktoré sa považujú za „PPP“, odkazuje na uplatňovanie zákona, sa veľmi líši v závislosti od miesta, na ktorom sa nachádzame. V skutočnosti existuje viac prípadov ľudí, ktorí nemali licenciu a boli sankcionovaní, hoci sa od nich nemalo požadovať, aby mali obvyklé miesto pobytu.
V súčasnosti sa na štátnej úrovni navrhujú reformy z viacerých organizácií a platforiem. Pokiaľ však nie je schválený register plemien „PPP“ a spoločné predpisy, žiaľ, my, občania, sme vystavení sankciám na základe toho, kde sme.

Vďaka Jorge.
A este respecto me puse en contacto con el ministerio (SG de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad) y me contestaron que «la Ley 50/1999 del Régimen Jurídico de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos es una ley básica, es decir aquella que se dicta en uso de algunos de los títulos competenciales del artículo 149.1 de la Constitución en la que se adjudica al Estado la facultad de fijar las bases que regulan una materia, y a las Comunidades Autónomas al desarrollo normativo de esas bases». Y aunque el Real Decreto 287/2002 de 22 de marzo desarrolla dicha ley (se dicta al amparo de la habilitación contenida en el artículo 149.1.29.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de seguridad pública) y marca las bases para determinar qué perros son «ppp» y cuáles pueden serlo, sigue siendo todo muy ambiguo, y de ahí que deje a criterio del «encargado de turno», la decisión de determinar si una raza es o no es «ppp» en virtud al anexo 2 del real decreto, donde se especifican 8 características que debe reunir un can para catalogarse como «ppp» (debe tener si no todas, casi todas, al menos 5). Andalucía, que es a donde yo viajo en verano, elaboró el Decreto 42/2008 por el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos y, a los 8 ya considerados potencialmente peligrosos, se incluyó al Doberman. Imagino que es porque reúne alguna de las características del anexo 2 del Real Decreto, lo cual no deja de ser arbitrario porque ¿cuántos perros o razas de perros no reúnen alguna de las características allí expuestas y sin embargo, ni por asomo se les considera «ppp»? Incluso en las estadísticas de eventos desafortunados figuran casi a la par con el Dobermann, perros como el Golden Retriever, que ya me dirán si es o no «ppp», y sin embargo no se considera como tal, o el propio Pastor Alemán, raza a la que admiro, que es el que ostenta el mayor número de eventos desafortunados…
Pero es que además, desde el propio ministerio, me confirman que «NO EXISTE armonización en el territorio nacional respecto a los animales considerados potencialmente peligrosos NI REGULACION de su desplazamiento», lo cual me deja francamente pasmado y demuestra que tanto la ley como el decreto son un poco «chapuzas» y nos dejan con el «c….» al aire, sobre todos a aquellos que tenemos perros que un sitio son «ppp» y en otro no (como el Boxer por ejemplo, el cual se incluye en algunas comunidades). Se han comprometido a preguntarlo a la Junta de Andalucía y a responderme en cuanto tengan respuesta, lo cual es de agradecer. ¿Pero qué pasa con el resto de las comunidades? Todo esto me hace pensar si de verdad estamos en un país civilizado, o si estamos en un país donde se hacen cosas a boleo o al tun tun…

Gracias a ti, Mauricio, por plantear este tema y aportarnos tu caso concreto, ya que refleja perfectamente la problemática existente en cuanto a estas normativas. Suscribo una a una tus opiniones. Y sí, coincido en la ambigüedad del Decreto. Creo que todos los que somos amantes de los animales, e incluso aquellos que no, deseamos que cuanto antes se plantee la aplicación efectiva de una normativa común (y concreta) en todo el territorio nacional. No hablemos ya de la Unión Europea, donde existe también disparidad en la consideración de las razas PPP entre unos estados y otros. Por lo que nuestra libre circulación por la Unión Europea, cuando es acompañados por nuestras mascotas, también nos puede suponer más de una sorpresa desagradable.

El anexo 2 no se aplica a todos los perros.No a los de raza, ni a sus cruces.
El anexo 1 distingue 8 razas peligrosas Y SUS CRUCES.
El anexo 2 es para catalogar a perros de cruces indiscriminados de razas,

Un Pitbull X Labrador, por ejemplo, es Ppp por el anexo 1.
Si ese perro se cruza con un milpadres, sus hijos podrían ser catalogados en base a las características del anexo 2.
Por ese motivo, ni un mastín, ni un Bull Terrier ni cualquier otra raza que no esté en la lista podrá ser multada por carecer de licencia.
En ese caso no habría lista ninguna y a todos los catalogarian por sus características fisicas.
Esta ley es tan absurda, tan ineficaz en su cometido de proteger, y tan injusta…y para colmo, ni los funcionarios de ayuntamientos ni la mayoría de policias la saben aplicar, y claro, la gente da por hecho que si ellos lo dicen.. será así, y para nada es así, no tienen ni idea pero su máxima es recaudar, así que si quieren, te la clavan.
Por eso debemos hacernos valer y defender con uñas y dientes nuestra razón, si la tenemos. Y recurrir multas. Que la mayoría no tienen razón de ser y la gente por desconocimiento y confianza en las autoridades, no recurre multas que tiene ganadas.

Hola Mauricio. Salvo que pases en otra provincia más de tres meses, no tienes que hacer nada. Puedes ir de vacaciones a Andalucía por ejemplo, que tiene al doberman incluido en su lista, tranquilamente, mientras no excedas los tres meses.
En la comunidad de Navarra, el doberman no está catalogado ppp, gracias a la sentencia de la que hablas, la cual no sólo obligó al ayuntamiento de Pamplona a sacar al doberman de su lista, sino que además, sentó jurisprudencia, y ella solita tumba las multas que se puedan poner en idéntica situacion.
La sentencia del doberman viene a decir que ningún ayuntamiento de ningún municipio, puede añadir ni quitar razas a la lista de su comunidad autónoma.
Pamplona incluyó al doberman pese a que la lista de Navarra tiene sólo las 8 razas del decreto de ley Ppp.
En Cantabria, por ejemplo, el Bull terrier no es PPP, pero en algunos de sus municipios, como Castro Urdiales, si lo incluyen. Y es ilegal, pero lo hacen.
Todo por la pasta. La gente paga la multa y acata, y saca licencias para perros que no la necesitan…un despropósito, hay una desinformación tremenda, entre estas cosas y el mal uso del Anexo 2, hay mucha, muchísima confusión.

Gracias Sofia por tus comentarios.
Si sirve, decir que me puse en contacto con el ayuntamiento de la población de Cádiz a la que suelo ir de veraneo. La funcionaria que me atendió (muy amable por cierto) me comentó que si el periodo de estancia es inferior a 3 meses, no era necesario tener «papeles». Se comprometieron a llamar para indicarme si debía o no seguir las normas establecidas en cuanto a bozal, paseos, etc…y aun estoy esperando. Como bien dices, ni ellos mismos parecen saber qué hacer. Como propietario de perro y persona que procura respetar las normas, me intereso y me informo, pero sinceramente, no me siento protegido por estas normas arbitrarias que no permiten pasear libremente por el territorio español con tranquilidad y con las que te arriesgas a «delinquir» solo por pasar de una frontera a otra…y además con sorpresa, si además no sabes que tu perro, justo en esa comunidad, le han declarado ppp. Estoy de acuerdo con que, probablemente debamos recurrir todas las multas, pero se aprovechan de ello porque seguramente traería muchos quebraderos de cabeza y puede que gastos que a lo mejor no podríamos asumir. Por ese motivo pregunté en mi ayuntamiento para sacarme, a pesar de todo, la licencia ppp y ellos mismos fueron los primeros en sorprenderse: ¿cómo iban a hacer una licencia para la tenencia de un perro que no es ppp y que no ha sido denunciado? Insistiendo me han dicho que me la pueden hacer, pero claro, al ser unipersonal y siendo varios en la familia que paseamos con el animal (un Doberman), ¿qué hago? No hago nada y cuando venga el municipal a reclamarme papeles o a multarme porque no lleve bozal el animal…me opongo, recurro o lo que sea (siempre y cuando no se lleven al perro, pues tengo entendido que pueden hacerlo si se empeñan), o saco todas la licencias para los distintos miembros de la familia (que ya es dinero), someto a mi perro a llevar bozal, que no lo lleva nunca por no ser ppp en mi comunidad, y paso de problemas?
Son cuestiones que están ahí, pues a mí me preocupa que uno de mis hijos pasee con el perro en Cádiz y un agente se lo pueda hacer pasar mal por todas estas cuestiones….

Hola buenos días. Tengo una duda respecto al seguro de responsabilidad civil por tenencia de animales ppp. Para obtener licencia me piden dicho seguro, la aseguradora me dice que tiene que constar en el seguro el chip del perro (si hay más de uno, deben constar todos los chips con la consiguiente cuota para cada uno de ellos). Como yo puedo querer tener una licencia de este tipo pero no tener perro (puede darse el caso de ser paseante de perros, o adiestrador, etc. etc.) ¿porqué me obligan a poner un chip? El seguro (el que deseo presentar es el de mi hogar) nos debe cubrir a cualquiera de las personas que componen mi familia, por los daños que pueda causar un perro que en un momento determinado esté a nuestro cargo, sin especificar un determinado perro. ¿Es así?

Aquí se dan varias cuestiones. En los seguros de hogar que incluyen la responsabilidad civil derivada de la tenencia de mascotas tienes que mirar si te cubren los que están a tu nombre solamente o todos. Si eres un paseador de perros o adiestrador, te tienes que hacer un seguro específico para paseadores de perros o adiestradores. Son riesgos diferentes, porque son actividades diferentes y se cubren cosas diferentes. En el seguro para perros, te cubren los daños que cause el perro, y en el seguro para paseadores o adiestradores, se cubren los daños derivados de dicha actividad profesional.
Por eso, los seguros para perros están hechos para los propietarios de los perros y no para paseadores de perros o adiestradores. Cubren la responsabilidad que tendría que cubrir el propietario de dicho perro por un daño que cause la mascota, lo pasee quien lo pasee de tu familia o amigos de forma gratuita (ojo, los paseadores no están cubiertos porque hay un intercambio económico y una relación contractual). Pero, ojo, si es un perro considerado como potencialmente peligroso, el que lo pasee debe tener licencia para que te cubra el seguro. Esperamos haber resuelto tus dudas. Saludos.

Buenas, tengo algunas dudas sobre la licencia de PPP. Necesito una licencia por cada ppp que tenga. Entiendo que tendría que tener un seguro por cada perro pero con una licencia cubriría los dos. Se que no se pueden llevar los dos de forma simultanea. En Granada me dicen que cada licencia sería para un solo ppp. No veo lógico hacer el mismo trámite para la misma cosa, cuando tenga un seguro para cada uno. Si fuese asi, como se da licencia a un paseante para poder llevar cualquier ppp (nunca de forma simultanea). Por esa misma razón seria necesario tener una licencia para cada animal. Muchas gracias

¡Buenos días! Lo mejor es que acudas a tu Ayuntamiento, que es el que expide las licencias y es el que marca los requisitos. Ellos podrán resolverte esta duda. Pozdrav.

me llamo Antonio queria saber si los ayuntamientos cobran por inscribir a un perro en el censo de animales peligrosos,,o solo con tener la documentacion ,seguros etc,, vale, Si cobran los ayuntamientos querria saber cuanto mas o menos.

Normalmente los Ayuntamientos cobran por realizar dichas gestiones. Debería consultarlo directamente con ellos. Pozdrav.

Por poner un simil, la licencia de tenencia de ppp es como el carnet de conducir. La licencia de da permiso o te habilita para tenencia de esos tipos de perros pero puedes, en un momento dado, no ser dueño de ninguno. Imagínate que eres adiestrador, o paseante de perros. De hecho la licencia debe sacarse antes de tener el perro, por lo que no deben pedirte ni número de chip ni nada. El seguro tampoco debe llevar chip (confirmado por el ayuntamiento de Madrid, que es al que he preguntado), debe ser un seguro de responsabilidad civil que cubra por una cuantía determinada, pero no asociada a ningún perro en concreto. Cuantos más chips pongan más sube la cuota del seguro (al final se intentan beneficiar todos de estas normas, menos el dueño que es el que siempre tiene que «acoquinar»)

Estimada Pilar,
Todas las aseguradoras con las que trabajamos exigen el número de chip en sus seguros. Ten en cuenta que cubres la responsabilidad civil derivada de un daño causado por un perro. Si no determinas qué perro es, cualquier perro estaría cubierto, y eso no es posible. Por ello exigen las aseguradoras el chip, para tener identificada a la mascota asegurada correctamente. Por ponerte otro caso. Imagínate que te haces un seguro de responsabilidad civil para un coche. Las compañías siempre te van a pedir que determines qué coche es, porque si no, cualquier coche estaría cubierto con un sólo seguro y sería imposible sostener ese riesgo económicamente hablando. Pozdrav.

Hola buenas ya tengo un ppp y voy a tener otro, me gustaría saber si tengo que volver a sacar una licencia desde el principio con antecedentes etc o con la otra me vale y sólo tener que sacar el seguro a mi nuevo ppp

Según tengo entendido se debe tener una licencia para cada perro ppp que se tenga ya que en la licencia que te sacaste con tal perro pone el nombre y chip y ese perro pero no dice nada más de los demás que vayas a pasear,eso al menos es así en Málaga,no se como serán en las demás.

Me gustaría saber si puedo sacar la licencia PPP sin tener perro. Veo que piden la póliza del seguro pero si aún no tengo perro esta no la puedo sacar.Estoy pensando en adoptar un amstff.Muchas gracias

Deberías consultar en tu Ayuntamiento, porque normalmente te piden los datos y documentación del perro que vas a tener o que vas a cuidar o pasear. ¡Un saludo!

Muchas gracias,un saludo.

Hola Miriam,
puedes sacar la licencia sin tener perro y no necesitas seguro, hay que distinguir entre quien es el propietario que si está obligado a tener seguro y quien es paseante, que puede no tener perro ni seguro pero si necesita licencia
salud!

Buenas tardes:
Tengo un amercan Bully classic.Se considera ppp?
Ďakujem

Buenas tardes!
Debes consultarlo con tu Ayuntamiento. Por sus características físicas, a veces, lo consideran como PPP. Por ello, es mejor que lo preguntes allí.
Saludos.

hola, mi hija quiere adoptar un american stanford a secas, o eso le ha dicho la dueña, quiero saber si estos perros necesitan el seguro y si son considerados ppp

Probablemente te lo consideren como potencialmente peligroso. La determinación de perro potencialmente peligroso o no depende de la legislación. Debes acudir a tu Ayuntamiento y ellos mismo te confirman. En cuanto a la obligatoriedad del seguro ocurre lo mismo. Si es potencialmente peligroso en tu localidad, entonces sí que te resultará de obligada condición contratar un seguro. Los requisitos varían en función de lo que te exija tu Ayuntamiento. Lo mejor es que acudas allí y te confirmen. ¡Un saludo!

Buenos días Pepe. No existe el «american stanford» como tal. Probablemente sea una confusión. El nombre completo de la raza es American Staffordshire Terrier. También llamado habitualmente Amstaff. Y en muchas ocasiones oirás el término American Stafford, pero por cuestión de ahorrar saliva, no porque sea una raza diferente. El American Staffordshire Terrier suele ser considerado como PPP. Aunque como siempre dependerá de tu lugar de residencia y la normativa allí vigente (si está clasificado como tal allí o no). Lo más probable es que sí necesitéis licencia PPP si vais a adoptarlo (y por tanto el seguro sería obligatorio). Y te recordamos que si residís en Madrid o País Vasco el seguro de RC de perro es obligatorio, sea considerado PPP o no.

Buenas tardes, por favor quería saber con la misma póliza cuanta personas pueden pasear mi perro? Somos 3 personas los tres con licencia, podemos pasear el mismo perro? Ďakujem

Depende de cada aseguradora. Algunas te obligan a poner a cada persona en el seguro. Lo mejor es que hables con tu compañía o, si no tienes seguro todavía, puedes llamar a nuestros asesores personales al 916403001 y ellos te indican la mejor opción que tengan para que os cubran a todos. ¡Un saludo!

Dobrý deň. Mi pareja y yo tenemos una pitbull de 4 meses y, casualmente, tenemos el seguro con ustedes. En un principio, pusimos a la perrita a nombre de él en el chip y como tomador del seguro, pero al ir a arreglar los papeles para la licencia, no le dejaron porque tiene antecedentes y, no sabemos por qué, no se los cancelaron en su momento. Queremos cambiarla a mi nombre en el chip y demás para poder tenerla, y la duda es, ¿podríamos cambiarlo de él a mi como tomadora del seguro??

Buenas tardes,
Lo primero que tiene que hacer es poner toda la documentación del perro a su nombre (chip, censo, etc…). Y, una vez lo tenga cambiado, nos tendría que llamar al 91 640 30 01 para que los asesores personales le indiquen el procedimiento de cambio de tomador del seguro.
¡Un saludo!

Hola buenas. Mi hermano se ha comprado un pitbull. Él tiene hecho todo el papeleo ya. Mi duda es: que documentación necesitaría tener yo para poderlo sacar casualmente de paseo y que no me puedan multar o quitar el perro sin me ven sin determinada documentación? Necesito Necesito el psicotecnico solamente o algo mas? Ďakujem

Además del psicotécnico y los antecedentes penales, usted debe ser mayor de edad y figurar también en la póliza. El último paso sería el de sacar la licencia correspondiente para usted en su Ayuntamiento.

Hola Jesus,
Los paseantes no necesitan seguro ni figurar en la pólizas, este requisito es sólo para el propietario
Hay que distinguir entre propietario y paseantes, porque la Licencia os permite pasear a cualquier perro no sólo el de su hermano.
Saludos desde Bilbao

buenas… mire tengo una pitt de 11 meses por lo que ya deberia tener la licencia tramitada pero no de como realizarla, tiene el seguro y tengo el psicotecnico, la cuestion es que en el seguro (vuestro «terranea» y el de mascota y salud aparte de el de veterinario a domicilio) si mal no recuerdo entraba la inscripción del perro como ppp en el registro, aparte de eso saben si el ayuntamiento cobra por la licencia personal? es todo un jaleo y quiero estar bien informada antes de meterme en ello y que me hagan dar mil vueltas, gracias

Para este caso en concreto le recomendamos ponerse en contacto con su Ayuntamiento para que le informe debidamente de su correspondiente normativa y legislación para así poder obtener la información que desea correctamente.

Buenos días,
Haber si me podéis ayudar en una pequeña duda. Tramite la licencia para la adopción de un PPP y me fue aceptada. el problema es que la adopción al final no pudo llevarse a cabo por cuestiones de la asociación. Ahora tengo un cachorro mestizo de PPP y me gustaría saber cual es el paso a seguir si la licencia la he tramitado con el otro perro y no con el cachorro que tengo ahora.

El paso a seguir sería el de contratar un seguro individual de Responsabilidad Civil para su cachorro, ya que todos los perros PPP deben contar con uno.

Hola mi perro es una mezcla. La madre es una bóxer y el padre un gran danes. Mi perro nació 8 del 12 del 2012. Es precioso y cariñoso. Pesa 48 kg. Y mi pregunta es si es considerado PPP

Hola Félix. Siempre os recomendamos que comprobéis directamente en vuestra comunidad autónoma el registro de razas que son consideradas peligrosas (ya que cambia de una a otra). Tanto el Gran Danés como el Bóxer son considerados PPP en algunas regiones de nuestro país. Por lo que lo más probable es que tu perro, al ser mezcla de razas PPP también sea considerado como tal. En cualquier caso te recomendamos que lo compruebes en tu administración correspondiente.

Quiero sacarme la licencia ya que voy adoptar pero claro no tengo datos del perro no puedo contratar seguro ya que está en una protectora como lo hago?

Buenas tardes,
Tendría que solicitarle a la protectora los datos. Normalmente facilitan un contrato de preadopción o como que están gestionando la adopción, y ahí suelen venir todos los datos requeridos. Un saludo!

Hola!
Desde hace poco soy voluntaria en un albergue y tienen perros PPP. Mi duda es si con el contrato normal de voluntariado podría pasearlos como al resto de perros, o si necesitaría algún permiso especial.
Como es para más de un perro y no son míos, no podría presentar la documentación del seguro, ya que no corre a mi cargo.
Gracias por la ayuda, un saludo!

Buenos días,
Debería hablar con su Ayuntamiento para que le indiquen cómo sacarse la licencia en estos casos.
Un saludo!

Buenas. Puedes sacarte la licencia en otra ciudad, o tiene que ser en la ciudad que estes empadronado? Ďakujem

Buenos días!
Tiene que ser en el Ayuntamiento donde esté o vaya a estar empadronado el perro.
Pozdrav.

Cómo sé o dónde se especifica en los documentos que mi perro sea considerado PPP ? Mis perros son cruce, no sé de qué porque son adoptados.
Dicen que hay que censarlo en los 3 primeros meses, desconcocía eso.
Si ahora quiero hacerlo tendré algún problema ?
Entonces para poder tener a un PPP sin problemas (con la ley) porque son unos amores, necesito:

Microchip.
Cartilla Sanitaria que indique que todo OK.
Seguro de responsabilidad civil.
Carnet Psicotécnico físico-mental.
Certificado en la Policía Nacional de antecedentes penales
Censarlo
Optención licencia administrativa que eso sería entregando todo lo anterior, no ?

De momento yo ya tengo:
Microchip
Cartilla Sanitaria
Solicitud de Alta de animal en Registro indentificación de animales de Compañia

Qué me faltaría ?
Ďakujem

A la hora de realizar el seguro, debes seleccionar la raza. En el listado verás que pone cruce con razas potencialmente peligrosas. Selecciona esa.

En cuanto a la documentación, tienes que tener también el resto de datos que indicas más arriba, a parte del chip, cartilla y solicitud de registro de identificación de animales.

En breve publicaremos un vídeo explicativo, que te sugiero que veas para que te resulte más sencillo el proceso. Probablemente entre hoy y el lunes lo tendremos disponible en nuestro canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCT4TAe17DnfuHhSeTQJj7OA

Y en este artículo que acabas de leer también lo insertaremos.

hola vivo en olesa de montserrat (BARCELONA) VOY ADQUIRIR PROXIMMENTE UN BULL TERRIER,aqui el bull terrier no esta considerado ppp,mi pregunta es la siguiente tengo que sacarme un seguro de responsabilidad civil y la licencia ppp? aunque no esta en la lista ppppor caracteristicas no lo tengo claro…para hacerle un seguro.

Deberías acudir a tu Ayuntamiento y que te indiquen. Son ellos los que tramitan las licencias, así que ellos mismos te indicarán si debes sacarte la licencia.

Buen artículo..Bueno Q pena. q pongan tantas pegas,Xq de eso de ser peligro ES conforme como lo cries(q en eso no tengo ni idea,Si solo con amor y sacarlo a pasear ya sea suficiente), Bueno vivo en Madrid,Espero porfa q puedas ayudar respondiendome con lo q contaré, Tengo un vecino q tiene una perrita de 5 a 6 meses (q la quiero un montón PERO en casa no me dejan tenerla) Y la perrita vive en el patio,Y Tiene el cruce del butt terrier y bóxer, Y es súper. buena y cariñosa,Y aquí a una semana ira El dueño a ponerle el chip, Y Me asombro de tantas tonterías q piden. Bueno la cosa q mi vecino No tiene tiempo de sacarla todos los días,Y Yo la saco por las noches desde hace 2 meses,Ya q no hay control(gracias a Dios) y bueno me gustaría saber Si a mí también me podrían Dar el permiso, para sacarla sin ningún problema,Osea el permiso puede estar en nombre de 2 personas,Osea mi persona,Y Del q figure el chip (mi vecino)?,E igual el seguro puede estar en nombre de los 2,Y cuánto se paga mensual el seguro,Y si es con atención médica cuánto se pagaría?….Mil gracias x tu respuesta

Para sacar a este tipo de perros a pasear, es necesario sacarse la licencia. Cada uno, propietario y paseador, tendrá que tener la suya propia. El seguro cubrirá a todos los que pasean al perro y lo hagan cumpliendo la ley.

En cuanto al precio y coberturas, depende de la edad del perro. Te aconsejo que visites nuestra web https://www.terranea.es/seguros-para-perros.aspx y hagas un cálculo rápido. Te llevará sólo un par de minutos y te mostraremos toda la información que nos solicitas.

Los seguros que tenemos se pagan de forma anual, no se puede fraccionar el pago.

Buenos dias, en mi ayuntamiento me indican que aqui no se censan los animales. Puede ser? es que quiero obtener una licencia y como uno de los pasos es censarlo….

Deberían indicarle dónde debe censarlo. Si es un perro considerado potencialmente peligroso por la ley, tiene que tenerle censado y tiene que sacarse la licencia.

buenos dias, tengo dudas sobre si mi perro es considerado ppp, el padre es un bull terrier americano de pura raza y la madre es un cruce de bull terrier mini y algo mas pero ese algo nose que es, mi duda es necesito licencia etc. la facciones agresivas del bull terrier no las tiene solo el largo hocico y los ojos chinitos y es bajito, mas que otro cachorros, tiene dos meses y pesara 3 o 4 kl. Espero que me podais ayudar y gracias de antemano.
Pozdrav.

Buenas tardes Nora,
Lo mejor es que primero acudas a tu veterinario. Ellos son los que dan los certificados de raza donde indican si tu perro puede ser potencialmente peligroso (que son los que piden para sacarte la licencia). Si con ésto todavía quedan dudas, entonces te recomendamos que acudas a tu Ayuntamiento, que ellos te darán la información sin problema.
Esperamos haberte ayudado.
Un saludo,

Hola , tengo una duda que no sabia, tengo una perra presa canario cruzada con chip y seguro. Pero no sabia que ai que sacar licencia y tal, es obligatorio o solo con el seguro vale. Siempre la llevo con bozal y atada
Que te pediría la política si me parará?
Un saludo

Hola Jon,
Si tu perro es considerado como potencialmente peligroso en tu Ayuntamiento, debes sacarte la licencia. Lo mejor es que acudas allí y que te informen si tu perro es considerado como tal y así sales de dudas. En caso de que lo fuera, procura llevar siempre a tu perra con bozal y correa de menos de 2 metros, y llevar tu certificado de seguro o recibo. Así no deberías tener problemas en tu localidad.

Hola, mi novio padece esquizofrenia y siempre tubo perros de raza dobermann, ahora nos hemos ido a vivir juntos y yo desde que se endurecio la norma, decidí no volver a tener perro. Pero para el es una terapia y no quiere otro perro que no sea Dobermann, porque siempre los tubo. Le concederán la licencia? Nadie habla de este tipo de personas hacia la tenencia responsable de animales, ni que fuesen invisibles. Estas personas son los que más necesitan tener un animal. Yo no estoy de acuerdo en que lo tenga y no por su padecimiento, es que ami no me gustan los perros porque las ley vigente ex exagerada.

Hola Luzdivina, Es totalmente cierto que los animales son unos excelentes ayudantes para superar cualquier tipo de problema. Probablemente le concedan la licencia si supera todas las pruebas necesarias. Ya nos contarás que pasa al final, pero en caso de que no pueda ser un Doberman, hay un montón de perros en adopción que pueden convertirse en un gran apoyo. Objatie

Hola buenas yo mi pareja tiene un pitbull cruzado con América estanfor ella tiene el seguro la licencia yo mi pregunta es puedo sacar yo otra licencia para ese mismo perro

Hola Guillermo, si puedes, es más, según la ley, si quieres sacar a pasear al perro de tu pareja, debes tener también licencia para ello.

Buenas tardes:
Tengo una perra de raza dobberman, hay polémica sobre si se condidera ppp o no. Hay jurisprudencia en el norte de España( yo soy de Madrid) donde ha ganado el propietario contra el ayuntamiento que le denunció por no tener licencia. Las leyes( y la ley de ppp lo es) son a nivel estatal, por lo que no cabe diferente aplicación según qué comunidad autónoma. ¿Que opinas sobre esto?
Ďakujem

Hola Fernando. A nivel Estatal hay ocho razas consideradas «peligrosas». Luego es cada Ayuntamiento, el que decide si un perro entra o no dentro de esta categoría por sus características físicas.
Como el Dóberman no está entre las ocho razas consideradas «peligrosas» a nivel estatal, si el Ayuntamiento no lo considera peligroso, aunque le multen, se puede recurrir la multa.
De todas formas, como depende mucho del Ayuntamiento, aunque no esté considerado «peligroso», si te vas de vacaciones a un lugar donde si este considerado y pasa algo, no tienes cobertura de ningún tipo.
Por eso, en mi opinión, es mejor prevenir por 53 euros al año, que enfrentarte a la posibilidad de que te pongan una multa entre 1.500 y 3.000 euros… Gracias a ti por animarte a comentar, y si quieres, estaría encantada de que subieses una foto de tu perro a nuestra sección de Blog de Fotos de PerrosPotencialmentePerfectos 🙂

Muchas gracias por responder. El no hacer la licencia no es por el dinero, sino por aceptar que consideren al doberman raza peligrosa y tener que llevarla atado y con bozal siempre. Pozdrav.

Hola yo tengo una american standford adoptada desde hace un año vivo en barcelona y la verdad esq hay que hacer Muchisimo papeleo, los penales ya los tengo y el psicotecnico tambien, ahora creo que solo me falta censarlo en el ayuntamiento y sacar seguro creo.

Hola Mónica, la verdad es que tienes razón, hay que hacer mucho papeleo. Si quieres, nos puedes llamar al 91 640 30 01 para que te informemos de las distintas opciones que tienes para contratar un seguro. Y si tienes más dudas sobre los trámites, también te ayudamos a resolverlas ¡Mucho ánimo!

Hola, tengo un cruce de bóxer. Es bastante fuerte y musculoso, más bajito que un boxer y muy noble de unos 28 kg. Se considera ppp? No sé con qué esta cruzado. Vivo en Ibiza.

Hola Rosa, dependiendo de la comunidad se considera PPP o no, lo más fácil es que llames al Ayuntamiento y te informes.

Dobrý deň. Antes que nada, gracias por la informacion. Yo vivo en barcelona y aqui siempre estamos con la problematica de que si un bull terrier es considerado ppp. Unos dicen que si por las caracteristicas y otros no. Cual es la realidad. Si o no es ppp?. Que se puede presentar en el caso de que no sea y sin embargo te paren pidiendo documentqcion de ppp?. Ďakujem

Hola Mayte, muchas gracias, me alegra que te haya parecido interesante 🙂
El caso del Bull Terrier siempre ha traído mucha confusión. Cuando modificaron la ley, no se le incluyo en la lista de perros «peligrosos», pero sin embargo, en muchos casos, la policía y/o el Ayuntamiento, lo catalogan como tal, por las características que tienen, como bien dices.
Si te piden los papeles, y te encuentras con un policía terco, puede llegar a sancionarte y es complicado retirar la multa, ya que por las características si que sería «peligroso». Siento no darte mejor noticias, pero lo más fácil, es tener todo en regla para evitarte un mal trago…

Pin
Send
Share
Send
Send